Auteursarchieven: Arjan

De Grote Sabbat. Stille zaterdag

En het werd avond en morgen, de zevende dag. ‘De Eeuwige zegende de zevende dag en maakte hem heilig. Want op die dag rustte de Eeuwige van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht*’ (Gen.2,3). Het verhaal … Lees verder

Geplaatst in Epiloog | Reacties uitgeschakeld voor De Grote Sabbat. Stille zaterdag

Goede Vrijdag

‘Na dit gezegd te hebben, trok Jezus met zijn leerlingen uit over de winterbeek Kedron, waar een tuin was waar hijzelf en zijn leerlingen naar binnen ging’. Johannes 18,1 ‘Na dit gezegd te hebben’. Zo begint Johannes zijn verhaal over … Lees verder

Geplaatst in Johannes 18 | Reacties uitgeschakeld voor Goede Vrijdag

Het hogepriesterlijk gebed – Witte Donderdag

En zijn ogen ten hemel heffend, zei hij: ‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk Uw zoon, opdat de zoon U verheerlijke, zoals Gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat alles wat Gij hem gegeven hebt, – dat hij … Lees verder

Geplaatst in Johannes 17 | Reacties uitgeschakeld voor Het hogepriesterlijk gebed – Witte Donderdag

43. Inleiding op het hogepriesterlijk gebed

Het afscheidswoord van Jezus mondt uit en vindt zijn hoogtepunt in een gebed. Zoals het in de literatuur toentertijd niet ongewoon was, een mens vóór zijn dood nog een laatste, vaak uitvoerige afscheidsgroet of –redevoering in de mond te leggen, … Lees verder

Geplaatst in Johannes 16 | Reacties uitgeschakeld voor 43. Inleiding op het hogepriesterlijk gebed

42. Het verhaal is een minnelied

‘Dit heb ik jullie gezegd, opdat jullie vrede bezit in mij. In de wereld hebben jullie verdrukking te lijden; maar houdt moed: ik heb de wereld overwonnen’. Zo sprak Jezus. Johannes, 16,33-17,1a De lange avond, de lange toespraak eindigt met … Lees verder

Geplaatst in Johannes 16 | Reacties uitgeschakeld voor 42. Het verhaal is een minnelied

41. Het uur komt

‘Kijk, het uur komt en het is al aangebroken, dat jullie allemaal verstrooid zult worden, ieder voor zich, en mij alleen laat; en ik ben niet alleen, want de Vader is met mij’. Johannes 16,22 Het uur. In de aanvang … Lees verder

Geplaatst in Johannes 16 | Reacties uitgeschakeld voor 41. Het uur komt

40. Ik had er niet misstaan, tussen die leerlingen

‘Zijn leerlingen zeggen: ‘Kijk, nu spreek je openlijk, en je spreekt geen enkel beeld. Nu weten wij, dat jij alles weet en het niet nodig hebt dat iemand je ondervraagt; hierdoor geloven wij dat je van God bent uitgegaan’. Jezus … Lees verder

Geplaatst in Johannes 16 | Reacties uitgeschakeld voor 40. Ik had er niet misstaan, tussen die leerlingen

39. Liefde is een kringloop

‘Op die dag zullen jullie in mijn naam vragen, en ik zeg jullie niet dat ik de Vader over jullie zal vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij hebt liefgehad en geloofd hebt dat ik van … Lees verder

Geplaatst in Johannes 16 | Reacties uitgeschakeld voor 39. Liefde is een kringloop

38. Jezus’ woorden: geen theologie, maar schilderingen

‘Dat heb ik jullie in beelden gezegd; het uur komt waarop ik niet meer in beelden zal spreken, maar openlijk verkondig ik jullie de Vader’. Johannes 16,25 Op deze laatste avond van Jezus legt de vroege gemeente rond zijn vriend … Lees verder

Geplaatst in Johannes 16 | 1 reactie

37. Vraag, en je zult krijgen: een geloofsbelijdenis

‘Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie: als jullie de Vader iets vraagt, zal hij het jullie geven in mijn naam. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd; vraagt, en je zult verkrijgen, opdat jullie vreugde volkomen zij’. Johannes … Lees verder

Geplaatst in Johannes 16 | Reacties uitgeschakeld voor 37. Vraag, en je zult krijgen: een geloofsbelijdenis