28. Aan ons moet te zien zijn, dat Hij aan het werk is

Schildering in de basiliek van St. Paulus buiten de Muren in Rome, waar Jezus is neergezet als Heer van de Kosmos.

‘Maar wanneer de helper komt
die ik jullie van de Vader zal zenden,
de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat,
dan zal hij over mij getuigenis afleggen;
en ook jullie moeten getuigen,
omdat jullie van het begin af aan
bij mij bent geweest’.

Johannes 15, 26-27

Daar is hij weer: de ‘parakletos’. De erbij geroepene, de verdediger. In het voorafgaande is hij al ter sprake geweest. Het is de nieuwe gestalte van de opgestane en doorlevende Jezus, diens voortgezette, maar vernieuwde, want verheerlijkte aanwezigheid. Jezus zal door de dood heen gaan, en ’is’ er daarna wederom, maar op een nieuwe, geestelijke wijze. Die herleefde, opgestane Jezus in de geschiedenis van zijn leerlingen en van zijn gemeente heet bij Johannes ‘geest’; Jezus is immers aanwezig, niet zichtbaar en tastbaar meer, niet lijfelijk, maar even reëel als parakletos, als inborst, zouden wij kunnen zeggen, binnenkant, geest, adem.

De ‘parakletos’ is dus de andere Jezus: de aanwezigheid van Jezus, wanneer deze Jezus zelf lichamelijk afwezig is. Hij begint wanneer de zichtbare en tastbare Jezus uit het gezichtsveld verdwijnt en – zoals ieder mens – heengaat. Of neen. Men moet het beter zeggen. Hij gaat wel heen, maar tegelijkertijd ook niet. Hij blijft. De parakletos is niet de representant van Jezus, maar Jezus zelf, herleefd, opnieuw tot leven gewekt, redivivus. Hij is diens ‘alter Ego’, niet zijn plaatsvervanger, maar zijn herboren en van gedaante veranderde gestalte. Jezus is wel anders dan voorheen, maar hij is niet een andere. Zijn leven blijft. De ‘parakletos’ is het geheim – want te begrijpen is het niet – van Jezus’ blijvende aanwezigheid.

Daarom wordt gezegd dat ‘jullie’- dat wil zeggen: jij en ik – de verdere dragers van de ‘parakletos’ zijn, getuigen, verdedigers, plaatsbekleders, doeners. Aan ons moet te zien zijn, dat hij aan het werk is.

Dit bericht is geplaatst in Johannes 15. Bookmark de permalink.

Eén reactie op 28. Aan ons moet te zien zijn, dat Hij aan het werk is

  1. Ben Vocking schreef:

    De eerste leerlingen lieten zien hoe die Jezus in en door hen verder werkte.
    Dat moge ook aan ons te zien zijn!

Reacties zijn gesloten.