11. Een bondgenoot, een helper: Hij is er

‘Als jullie mij liefhebt,
zullen jullie mijn geboden onderhouden.
En ik zal de Vader vragen
en Hij zal jullie een andere pleitbezorger geven
opdat deze voor altijd bij jullie blijft,
de geest van de waarheid,
die de wereld niet kan ontvangen,
omdat ze hem niet ziet noch kent;
jullie kennen hem,
omdat hij bij jullie blijft
en in jullie is’.

Johannes 14, 15-17

Van het begin tot het einde zijn de woorden van Jezus, die hij op zijn laatste avond spreekt, woorden van troost en opbeuring. Jezus zal niet alleen verheerlijkt worden in zijn lijden en dood, zijn heengaan is niet alleen een thuiskomst en een terugkeer, – hij zal de achterblijvers ook een ‘parakletos’ geven, dat is letterlijk vertaald: een advocatus, een erbij geroepene, een verdediger, een voorvechter. Anders gezegd: er komt na Jezus’ heengaan een ‘ander’, een ‘die bij jullie blijft’, ‘die in jullie is’, ‘die helpt’, die ‘alles zal leren en in herinnering brengen wat ik jullie gezegd heb’.

Wie is hij (of zij, of het)?

Hij is vóór alles een ‘ander’. Hij is niet Jezus zelf, maar hij is ook niet disparaat of vreemdsoortig aan Jezus. Hij – laten wij in arren moede de parakletos maar een ‘ hij’ noemen, zoals de tekst zelf doet, wetende dat hij alle geslachten overstijgt – gaat niet buiten Jezus om, is niet vreemd of oneigen aan hem. Hij is geen derde naamval. Hij is de plaatsvervanger, de vertegenwoordiger van Jezus. Jezus ‘alter ego’. Net als Jezus zelf, wordt hij door God gegeven. En in tegenstelling met Jezus zelf wordt hij gegeven, niet voor een begrensde tijd, een mensenleven lang, maar ‘tot in eeuwigheid’, dat is: altijddurend, dat is vandaag en morgen.

De ‘parakletos’ is de verschijning van Jezus zelf na Pasen. Jezus is ‘anders’ dan tevoren, maar niet minder aanwezig, sprekend en handelend. De parakletos is Jezus op een ‘andere’ manier: nieuw, herrezen, de grote evennaaste, de bondgenoot en pleitbezorger. Jezus’ heengaan is niet een verstomming van zijn stem of van zijn werkzaamheid. Ook daarna ‘is’ hij er, helpt, troost en inspireert. Hij staat naast mij. Hij is mijn wapenbroeder, mijn wapenzuster. Voor altijd.

Dit bericht is geplaatst in Johannes 14. Bookmark de permalink.